EDUCA-lippulaivalla kurssi kohti koulutuksen valoisaa tulevaisuutta

Koulun kohtaamat moninaiset haasteet vaativat tutkimukseen perustuvia korjaustoimia. Oppimistulokset laskevat samalla kun koulupoissaolot lisääntyvät. Lisäksi teknologiset innovaatiot ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän kasvu muovaavat opetusta ja opiskelutapoja. EDUCA-lippulaivakonsortion tavoitteena on edistää koulutuksen kehittämistä ja tukea koulutuspoliittista päätöksentekoa tutkimustiedon avulla.