EDUCA – Koulutuksen tulevaisuus

EDUCA – Koulutuksen tulevaisuus -lippulaivan tehtävänä on tuottaa uutta tietoa ja luoda ymmärrystä siitä, miksi oppimistulokset laskevat, miksi koulutuksen keskeyttäminen lisääntyy ja miten teknologiaa käytetään opetuksessa. Jyväskylän yliopiston johtamassa konsortiossa mukana ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto. Lippulaivaa johtaa professori Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopistosta.

Ajankohtaista