Tutkimus

EDUCA-lippulaiva edistää koulutuksen kehittämistä tutkimustiedon avulla ja tukea tietoperusteista johtamista. Lippulaivan avulla vahvistetaan koulutuspoliittisten päätösten ja kokeilujen tutkimusperusteisuutta sekä opettajien ja rehtoreiden osaamista.

Tutkimus tulee lisäämään ymmärrystä yksilöllisten ja sosiaalisten oppimisprosessien variaatiosta sekä koulujen välisiä eroja selittävistä tekijöistä. Tutkimuksen perusteella pyritään tunnistamaan niin oppilaiden optimaalisia oppimishetkiä kuin koulutukseen kiinnittymisen ongelmia ja koulupoissaolojen lisääntymisen syitä. Lisäksi tavoitteena on luoda skaalautuvia digitaalisia ratkaisuja opetuksen arkeen ja hyödyntää oikea-aikaista teknologiaa niihin oppimisen konteksteihin, joissa se tutkitusti tuottaa parempia tuloksia. 

Tutkimusalueiden johtajien yhteystiedot: