Suomen Akatemia rahoittaa Koulutuksen tulevaisuus -lippulaivaa 4,6 miljoonalla eurolla

Jyväskylän yliopiston johtama Koulutuksen tulevaisuus EDUCA-lippulaiva, jossa edistetään koulutuksen kehittämistä tutkimustiedon avulla, sai 4 650 000 euroa ensimmäiselle nelivuotiskaudelle 1.1.2024 - 30.04.2028. EDUCA- lippulaivakonsortion kokonaisrahoitus on noin 12,6 miljoonaa euroa.

Koulumaailman haasteet vaativat tutkimukseen perustuvia korjaustoimia: oppimistulokset laskevat samalla kun koulupoissaolot ja koulunkäynnin keskeyttäminen lisääntyy. Lisäksi teknologiset innovaatiot ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän kasvu muokkaavat opetusta ja opiskelutapoja.

Koulutuksen tulevaisuus EDUCA-lippulaiva yhdistää kasvatustieteen, psykologian, oppimisanalytiikan, sosiologian ja taloustieteen asiantuntemuksen koulutussektorin tutkimukseen ja kehittämistyöhön.