Suomen kaksivuotisen esiopetuskokeilun toteutus voi toimia mallina maailmalle

Suomen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on erinomainen esimerkki siitä, miten hallitukset voivat ennakoida ja testata politiikkaansa ennen sen laajamittaista käyttöönottoa.

Kokeilun seurantatutkimuksesta saatava data on yksi EDUCA-lippulaivan aineistoista.